Wat te doen als u een aardgaslek heeft?

Aardgas is geen LPG (Liquefied Petroleum Gas)
Aardgas versus propaan of LPG. Aardgas is geen LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Weten hoe om te gaan met grote voorzieningen in een noodgeval, zoals het afsluiten van het water en het afsluiten van de stroom, is essentiële kennis voor elke huiseigenaar.

Hetzelfde geldt voor aardgas of propaan als nutsvoorziening. Aardgas is een brandbaar mengsel van koolwaterstofgassen en in zijn pure vorm is het kleurloos, vormloos en geurloos. De kenmerkende geur van "rotte eieren" die we gewend zijn, is een geurstof die door het nutsbedrijf mercaptan wordt toegevoegd en die wordt toegevoegd als hulpmiddel bij het opsporen van lekken.

Lekkend aardgas kan gevaren opleveren, waaronder:

 • Brand
 • Explosie
 • Verstikking (omdat aardgas zuurstof verdringt in kleine ruimtes)

Enkele tekenen van een aardgaslek in uw huis zijn:

 • Kenmerkende geur van "rotte eieren"
 • Sissend of blazend geluid

Enkele tekenen van een aardgaslek buiten uw huis zijn:

 • Dode of verkleurde vegetatie in een gebied met verder gezonde planten;
 • Vuil of stof dat uit een gat in de grond wordt geblazen;

Aardgas versus propaan of LPG

Aardgas is geen LPG (Liquefied Petroleum Gas). Aardgas is bijna 40 keer lichter dan lucht, maar LPG-gassen (bijvoorbeeld propaan) zijn zwaarder dan lucht. Als gevolg hiervan zal propaangas zich op lage plaatsen verzamelen en zal aardgas stijgen en zich op hoge plaatsen verzamelen.

Brandbaarheid van aardgas

Aardgas kan op zichzelf niet branden en moet met lucht worden gemengd om te ontbranden. Maar om te ontsteken, moet het ook een ontstekingsbron hebben, zoals een waakvlam, lucifer, aansteker of - in sommige gevallen - een elektrische boog van een lichtschakelaar, motor of oude deurbel.

Wat te doen als aardgas is ontstoken

Interessant is dat het verbranden van aardgas niet zal ontploffen. Als je een situatie hebt waarin aardgas wel ontbrandt, is het aan te raden om het te laten branden. Probeer de vlam niet te doven, aangezien hierdoor het huis of de kamer met aardgas kan worden gevuld, waardoor een gevaarlijkere situatie ontstaat.

Wat te doen als u aardgas in huis ruikt

Klein lek: Als u een klein aardgaslek vermoedt, ga dan als volgt te werk:

 • Open alle deuren en ramen.
 • Controleer, indien mogelijk, of de branders van het apparaat helemaal uit zijn en of eventuele waakvlammen branden.
 • Bel het nutsbedrijf en volg hun aanwijzingen.

Groot lek: Als de gasgeur uitgesproken en sterk is en u vermoedt een mogelijk aanzienlijk aardgaslek, ga dan als volgt te werk:

 • Probeer niet de bron van het aardgaslek te vinden.
 • Probeer geen gaskleppen of apparaten af te sluiten.
 • Gebruik geen elektrische of mechanische apparaten (inclusief telefoons of computers).
 • Start geen voertuigen en gebruik geen garagedeuropener.
 • Verlaat het huis en verwijder alle bewoners.
 • Bel het nutsbedrijf en volg hun aanwijzingen. Ga het huis niet opnieuw binnen of keer niet terug naar het gebied totdat de medewerker van het nutsbedrijf zegt dat het veilig is.
 • Draai bij een vermoeden van een gaslek de afsluiter pas dicht als de meter en afsluiter zich buiten de woning bevinden, op die plek is geen gas te ruiken en het nutsbedrijf zegt dat het veilig is.
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail