Huwelijkslezingen in het Nieuwe Testament

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is
Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: Deze korte huwelijkslezing komt meteen ter zake: als je net als Christus wilt worden, moet je eerst de zegeningen van liefde, gemeenschap en nederigheid ontvangen.

Voor christenen zijn nieuwtestamentische huwelijkslezingen een essentieel onderdeel van de huwelijksceremonie. Dit zijn enkele van de meest populaire en mooiste passages die gaan over liefde, toewijding en onze relatie met Jezus Christus.

Uw priester, predikant of een andere officiant kan u vaak helpen om de juiste verzen te vinden. Toch moet je nog steeds alle suggesties lezen en de analyse bespreken waarom ze goede nieuwtestamentische huwelijkslezingen doen. Hopelijk vind je er een die je bijzonder aanspreekt. Misschien wilt u ook huwelijkslezingen uit het Oude Testament, traditionele huwelijkslezingen of de meest populaire bijbelse huwelijkslezingen lezen. Op zoek naar iets uniekers voor uw bruiloft? Probeer iets met een Shakespeariaanse twist, romantische gedichten of huwelijkslezingen.

Blijf lezen voor de volledige tekst en analyse van deze verzen uit de NRSV:

 • Romeinen 8: 31-35, 37-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
 • Romeinen 12: 1-2, 9-13 Bied uw lichaam aan als een levend offer
 • Romeinen 15: 1b-3a, 5-7, 13 Verwelkom elkaar, zoals Christus jullie heeft verwelkomd
 • 1 Korintiërs 12: 31-13: 8a Liefde is geduldig; liefde is vriendelijk
 • Efeziërs 2: 4-10 Door genade bent u behouden door geloof, en dit is niet uw eigen werk
 • Efeziërs 4: 25-5: 2 Laat de zon niet ondergaan over uw toorn
 • Efeziërs 5: 25-32 Mannen, heb uw vrouw lief
 • Filippenzen 2: 1-2 Maak mijn vreugde compleet
 • Filippenzen 4: 4-9 De Heer is nabij. Maak je nergens zorgen over
 • Kolossenzen 3: 12-17 Bekleedt u vooral met liefde
 • Hebreeën 13: 1-16 Laat het huwelijk door allen ter ere worden gehouden
 • 1 Petrus 3: 8-12a Betaal terug met een zegen
 • 1 Johannes 3: 18-24 Laten we liefhebben, niet in woord of spraak, maar in waarheid en daad
 • 1 Johannes 4: 7-12, 16b-19 Geliefden, laten we elkaar liefhebben
 • Openbaring 19: 1, 5-9 De bruiloft van het Lam is gekomen

Romeinen 8: 31-35, 37-39

Wat moeten we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Hij die zijn eigen Zoon niet heeft onthouden, maar hem voor ons allemaal heeft opgegeven, zal hij ons niet met hem ook al het andere geven? Wie zal enige aanklacht indienen tegen Gods uitverkorenen? Het is God die rechtvaardigt. Wie moet er veroordelen? Het is Christus Jezus, die stierf, ja, die werd opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die inderdaad voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zal ontbering, of benauwdheid, of vervolging, of hongersnood, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Nee, in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch heersers, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch iets anders in de hele schepping,zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: De Bijbel herinnert ons vaak aan Christus 'liefde en onze toewijding aan Hem. Als we in de kerk trouwen, proberen we die standvastige, onbreekbare liefde na te bootsen. We weten dat welke moeilijke tijden er ook komen, ons niet van God zal scheiden, maar ons in plaats daarvan dichter bij hem zal binden. Hetzelfde geldt voor de huwelijksband die u aan het creëren bent.

Romeinen 12: 1-2, 9-13

Ik doe een beroep op je; daarom, broeders en zusters, door de barmhartigheden van God, om uw lichaam aan te bieden als een levend offer, heilig en aanvaardbaar voor God, wat uw geestelijke aanbidding is. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word getransformeerd door de vernieuwing van uw geest, zodat u kunt onderscheiden wat de wil van God is - wat goed en aanvaardbaar en perfect is. Laat liefde echt zijn; haat het kwade, houd vast aan het goede; elkaar liefhebben met wederzijdse genegenheid; overtreffen elkaar in het betonen van eer. Blijf niet achter in ijver; wees vurig van geest, dien de Heer. Verheug u in hoop, wees geduldig in het lijden, volhard in gebed. Draag bij aan de behoeften van de heiligen; gastvrijheid verlenen aan vreemden.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: St. Paulus spreekt over het maken van ons lichaam tot een levend offer. Maar natuurlijk, als we opofferen - als we dingen opgeven - winnen we paradoxaal genoeg. Het wordt gevolgd door een lijst met manieren waarop we kunnen opofferen voor anderen en de wil van God kunnen eren. Het huwelijk omvat ook offers die tot grotere winsten leiden. Als je ooit met succes een groot argument met je toekomstige echtgenoot hebt opgelost, weet je dat de instructie om "elkaar te overtreffen in het betonen van eer" een belangrijke is. Als je opgeeft gelijk te hebben en in plaats daarvan eer betoont door echt naar elkaar te luisteren, is de discussie sneller voorbij en blijft het belangrijke behouden.

Romeinen 15: 1b-3a, 5-7, 13

We zouden de tekortkomingen van de zwakken moeten verdragen en onszelf niet moeten behagen. Ieder van ons moet onze naaste behagen voor het goede doel om de naaste op te bouwen. Want Christus behaagde zichzelf niet. Moge de God van standvastigheid en bemoediging u schenken om in harmonie met elkaar te leven, in overeenstemming met Christus Jezus, zodat u samen met één stem de God en Vader van onze Heer Jezus Christus kunt verheerlijken. Verwelkom elkaar daarom, net zoals Christus u heeft verwelkomd, tot eer van God. Moge de God van hoop u vervullen met alle vreugde en vrede door te geloven, zodat u overvloedig zult zijn in hoop door de kracht van de Heilige Geest.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: In sommige opzichten bevat dit vers een weerspiegeling van je toekomstige leven als getrouwd stel: vecht niet met elkaar. Maar de ware kracht ligt misschien in het praten over uw bruiloftsgasten. Het is niet ongebruikelijk om stress te hebben tijdens het plannen van een bruiloft, vooral wanneer tradities en culturen met elkaar botsen. Dit is een vredesmakende lezing, waarbij de nadruk wordt gelegd op tolerantie en harmonie door elkaar te verwelkomen met al uw sterke en zwakke punten.

Korintiërs 12: 31-13: 8a

Maar streef naar de grotere gaven. En ik zal je een nog mooiere manier laten zien. Als ik in de tongen van stervelingen en engelen spreek, maar geen liefde heb, ben ik een luidruchtige gong of een kletterend cimbaal. En als ik profetische krachten heb en alle mysteries en alle kennis begrijp, en als ik alle geloof heb om bergen te verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik al mijn bezittingen weggeef, en als ik mijn lichaam geef om op te scheppen, maar geen liefde heb, win ik niets. Liefde is geduldig; liefde is vriendelijk; liefde is niet jaloers of opschepperig of arrogant of grof. Het dringt niet aan op zijn eigen weg; het is niet prikkelbaar of wrok; het verheugt zich niet in kwaaddoen, maar verheugt zich in de waarheid. Het draagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. Liefde eindigt nooit.

Waarom dit nieuwtestamentische geschrift een goede huwelijkslezing is: Dit is een ongelooflijk populaire nieuwtestamentische huwelijkslezing, die door vele denominaties wordt gebruikt. Niet-christenen gebruiken het zelfs als een poëtische, mooie en toepasselijke beschrijving van liefde. Maar wat je misschien niet beseft, is dat Sint-Paulus het niet over romantische liefde heeft. In plaats daarvan vraagt hij zijn gemeenschap om liefdevoller en meer op Christus te lijken. Voor christenen is het een uitstekende herinnering dat uw liefde voor elkaar moet zijn als Gods liefde. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Efeziërs 2: 4-10

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft uit de grote liefde waarmee hij ons liefhad, zelfs toen we dood waren door onze overtredingen, ons samen met Christus levend gemaakt - door genade bent u gered - en heeft ons bij Hem opgewekt en gezeten. ons met hem in de hemelse gewesten in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de onmetelijke rijkdom van zijn genade in goedheid jegens ons in Christus Jezus zou tonen. Want door genade bent u gered door geloof, en dit is niet uw eigen doen; het is de gave van God, niet het resultaat van werken, zodat niemand kan opscheppen. Want wij zijn wat Hij ons heeft gemaakt, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God van tevoren heeft voorbereid om onze manier van leven te zijn.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: Deze passage bevat een van de meest essentiële delen van het Nieuwe Testament: de leerstelling dat redding alleen voortkomt uit geloof in Christus en Gods genade. Soms draait een trouwdag helemaal om Me Me Me - daar komt het idee van de bruidzilla vandaan. Dit vers concentreert de ceremonie en het ritueel opnieuw op Gods liefde en verlossing.

Efeziërs 4: 25-5: 2

Laten we dus, terwijl we de leugen wegdoen, allemaal de waarheid spreken tot onze naasten, want we zijn leden van elkaar. Wees boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw woede, en maak geen plaats voor de duivel. Dieven moeten het stelen opgeven; laat ze liever met hun eigen handen werken en werken, zodat ze iets te delen hebben met de behoeftigen. Laat geen kwaad gepraat uit uw mond komen, maar alleen dat wat nuttig is om op te bouwen, als dat nodig is, zodat uw woorden genade kunnen schenken aan degenen die horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, waarmee u voor de dag van de verlossing werd gemerkt met een zegel. Doe alle bitterheid en toorn en woede en gekibbel en laster van u weg, samen met alle boosaardigheid, en wees vriendelijk voor elkaar, barmhartig, en vergeef elkaar, zoals God in Christus u heeft vergeven.Wees daarom navolgers van God, als geliefde kinderen, en leef in liefde, zoals Christus ons liefhad en Zichzelf voor ons overgaf, een geurig offer en offer aan God.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: Sommige van de mooiste huwelijkslezingen uit de Bijbel gaan helemaal niet over bruiloften - ze gaan over de gemeenschap in het algemeen. In dit geval gaat het specifiek over de Efeziërs, een recent bekeerde groep heidenen. Toch weerspiegelt dit bijbelgedeelte het meest populaire seculiere huwelijksadvies: "Ga nooit boos naar bed." Het klinkt zo eenvoudig, maar het betekent dat je bereid bent compromissen te sluiten en je meningsverschillen op te lossen, iets dat zo diepgaand is in het succes van een huwelijk op lange termijn. Maar dit bijbelvers houdt daar niet op. Het blijft advies geven over moraliteit, en vooral over vergeving.

Efeziërs 5: 25-32

Mannen, heb uw vrouwen lief, zoals Christus de kerk liefhad en zichzelf voor haar overgaf, om haar te heiligen door haar te reinigen met de wassing van water door het woord, om de kerk in pracht en praal aan zichzelf aan te bieden, zonder een vlek of rimpel of iets dergelijks - ja, zodat ze heilig en zonder smet kan zijn. Op dezelfde manier moeten mannen van hun vrouw houden als van hun eigen lichaam. Wie van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Want niemand haat ooit zijn eigen lichaam, maar hij voedt en zorgt er teder voor, net zoals Christus dat doet voor de kerk, want wij zijn leden van zijn lichaam. '' Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich bij hem voegen. zijn vrouw, en de twee zullen één vlees worden. " Dit is een groot mysterie en ik pas het toe op Christus en de kerk.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: Efeziërs hebben veel populaire verzen voor huwelijkslezingen. Maar vlak voor deze passage staat er ook dat vrouwen in alles onderworpen moeten zijn aan hun man, aangezien hij het hoofd van de vrouw is. Dit fragment stelt je in staat om de duidelijke, mooie woorden op te nemen over hoe een man zijn vrouw moet behandelen, zonder vrouwen in een verouderde en oneerlijke rol te werpen.

Filippenzen 2: 1-2

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is
Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: In het christendom is de kerk de bruid van Christus.

Als er dan enige bemoediging in Christus is, enige troost door liefde, enig delen in de Geest, enig mededogen en medeleven, maak dan mijn vreugde compleet: wees eensgezind, heb dezelfde liefde, wees eensgezind en eensgezind.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: Deze korte huwelijkslezing komt meteen ter zake: als je zoals Christus wilt worden, moet je eerst de zegeningen van liefde, gemeenschap en nederigheid ontvangen. Het huwelijk is de belangrijkste plaats waar u deze zegeningen moet ontvangen en eensgezind moet zijn.

Filippenzen 4: 4-9

Verblijd u altijd in de Heer; opnieuw zal ik zeggen: verheug je. Laat iedereen uw zachtaardigheid kennen. De Heer is nabij. Maak u nergens zorgen over, maar laat bij alles uw verzoeken door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw geest in Christus Jezus bewaken. Eindelijk, geliefden, wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat puur is, wat aangenaam is, wat lovenswaardig is, als er enige voortreffelijkheid is en als er iets is dat lof verdient, denk dan eens over deze dingen na. Blijf de dingen doen die je in mij hebt geleerd en ontvangen en gehoord en gezien, en de God van vrede zal met je zijn.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: Een bruiloft is altijd een tijd van vreugde, en een christelijk huwelijk is vooral een tijd van vreugde in de Heer. Maar deze passage gaat verder dan dat en spoort je aan om je geen zorgen te maken. Zeker in deze tijd is een bruiloft een uiting van optimisme. Het hebben van een bruiloft vereist een sterke overtuiging dat u voor altijd zult trouwen, ongeacht de statistieken over het aantal echtscheidingen of de druk waarmee paren worden geconfronteerd. (Deze statistieken zijn echter beter dan u denkt.) De apostel Paulus zegt: "Maak u geen zorgen" en vertrouwt in plaats daarvan op de kracht van gebed. Hij zegt dat je moet blijven volgen wat waar, eerbaar, rechtvaardig, puur en behaaglijk is - zijn dat niet de fundamenten van elk succesvol huwelijk?

Kolossenzen 3: 12-17

Bekleed u als Gods uitverkorenen, heilig en geliefd, met mededogen, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een klacht tegen de ander heeft; net zoals de Heer u heeft vergeven, zo moet u ook vergeven. Bekleedt u vooral met liefde, die alles in perfecte harmonie met elkaar verbindt. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart, waartoe u inderdaad geroepen bent in het ene lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen; onderwijzen en vermanen elkaar in alle wijsheid; en zing met dankbaarheid in uw hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen voor God. En wat je ook doet, in woord of daad, doe alles in de naam van de Heer Jezus, dank God de Vader door middel van hem.

Waarom dit nieuwtestamentische schriftgedeelte een goede huwelijkslezing is: Vergeving wordt niet vaak met bruiloften geassocieerd. Het impliceert dat iemand iets verkeerd heeft gedaan, en op onze trouwdagen geloven we graag in een idyllische toekomst. Toch zal een van jullie uiteindelijk iets doen dat vergeving nodig heeft - je bent tenslotte maar een mens. Daarom beloof je elkaar lief te hebben in goede en in slechte tijden. Maar mijn favoriete deel van dit vers is de zin: "Bekleedt u vooral met liefde, die alles in perfecte harmonie met elkaar verbindt."

Hebreeën 13: 1-16

Laat wederzijdse liefde doorgaan. Veronachtzaam niet vreemdelingen gastvrijheid te betonen, want door dat te doen hebben sommigen engelen ontvangen zonder het te weten. Denk aan degenen die in de gevangenis zitten, alsof u met hen in de gevangenis zit; degenen die worden gemarteld, alsof u zelf wordt gemarteld. Laat het huwelijk door allen ter ere worden gehouden, en laat het huwelijksbed onbesmet worden; Houd je leven vrij van de liefde voor geld en wees tevreden met wat je hebt; want hij heeft gezegd: "Ik zal je nooit verlaten of verlaten." We kunnen dus met vertrouwen zeggen: 'De Heer is mijn helper; ik zal niet bang zijn.

Waarom dit nieuwtestamentische geschrift een goede huwelijkslezing is: Als werken voor anderen belangrijk is voor jou - vrijwilligerswerk, gemeenschapsactivisme en andere vormen van dienstbetoon in actie - is dit een prachtige passage die zowel dat werk als dat huwelijk eert. Veel mensen geloven dat een bruiloft een gelegenheid is om uw waarden tot uitdrukking te brengen; daar halen we groene bruiloften vandaan. Toch kunnen bruiloften ook gemakkelijk een oefening worden in 'Keeping up with the Joneses'. Als je die valkuil afwijst en in plaats van een kleine of goedkope bruiloft te houden, kan dit het juiste vers zijn om in je ceremonie op te nemen.

Petrus 3: 8-12a

Tenslotte, heb jullie allemaal eenheid van geest, sympathie, liefde voor elkaar, een teder hart en een nederige geest. Vergeld geen kwaad met kwaad of misbruik voor misbruik; maar in tegendeel, terugbetalen met een zegen. Hiervoor werd u geroepen, opdat u een zegen zou kunnen beërven. Want "Degenen die het leven verlangen en goede dagen willen zien, laten hen hun tong voor het kwade bewaren en hun lippen voor het spreken van bedrog; laten zij zich afkeren van het kwade en goed doen; laat hen vrede zoeken en die najagen. Heer is op de rechtvaardigen, en zijn oren staan open voor hun gebed. "

Waarom dit nieuwtestamentische geschrift een goede huwelijkslezing is: dit leest bijna als seculier huwelijksadvies - wees verenigd, sympathiek, liefdevol en vriendelijk voor elkaar. Als een van jullie van het handvat vliegt, reageer dan niet in woede, maar in plaats daarvan met liefde. Maar het brengt het terug naar God door u eraan te herinneren dat Hij de rechtvaardigen waakt en beschermt.

Johannes 3: 18-24

Mijn lieve kinderen, laten we liefhebben, niet in woord of spraak, maar in waarheid en daad. En hierdoor zullen we weten dat we van de waarheid zijn en zullen we ons hart voor hem geruststellen wanneer ons hart ons veroordeelt; want God is groter dan ons hart, en hij weet alles. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid voor God; en we ontvangen van hem alles wat we vragen, omdat we zijn geboden gehoorzamen en doen wat hem behaagt. En dit is zijn gebod, dat we moeten geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar moeten liefhebben, precies zoals Hij ons heeft geboden. Allen die zijn geboden gehoorzamen, blijven in hem, en hij blijft in ze. En hierdoor weten we dat hij in ons blijft, door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: Er zijn veel woorden over liefde in een huwelijksceremonie. Te veel mensen zeggen hun huwelijksgelofte zonder de betekenis ervan echt te begrijpen. Maar de waarheid schuilt in je daden achteraf: zul je van elkaar houden in moeilijke tijden? Zul je elkaar niet zomaar verdragen, maar elkaar volledig koesteren? Het begin van deze nieuwtestamentische huwelijkslezing herinnert ons aan deze noodzaak. Maar het herinnert ons er ook aan dat, hoewel die taak misschien moeilijk is, we niet alleen zullen zijn. God zal bij ons blijven.

Johannes 4: 7-12, 16b-19

Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want liefde komt van God; iedereen die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Gods liefde werd op deze manier onder ons geopenbaard: God stuurde zijn enige Zoon naar de wereld zodat wij door hem zouden leven. Hierin is liefde, niet dat we God liefhadden, maar dat hij ons liefhad en zijn Zoon stuurde als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, aangezien God zoveel van ons hield, zouden wij ook van elkaar moeten houden. Niemand heeft ooit God gezien; als we elkaar liefhebben, leeft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt. God is liefde, en wie in liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hen. De liefde is hierin onder ons vervolmaakt: opdat we vrijmoedigheid mogen hebben op de oordeelsdag, want zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Er is geen angst in liefde, maar volmaakte liefde drijft angst uit;want angst heeft te maken met straf, en wie vreest, heeft de perfectie in liefde niet bereikt. We houden van omdat hij eerst van ons hield.

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: De auteur van 1 Johannes zegt het woord "liefde" niet minder dan 38 keer in zijn brief - dat is meer dan enig ander boek van de Bijbel. Er zijn dus veel mooie passages in dit boek die geschikt kunnen zijn voor een huwelijksceremonie. Veel mensen kiezen slechts 1 Johannes 4: 7-12 als hun lezing, waarbij de laatste paar verzen weggelaten worden. Maar als je daar eindigt, wordt een krachtige zin weggelaten: "Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde drijft angst uit." Denk aan die zin en aan momenten in je leven waarin angst de liefde in de weg heeft gestaan. Het kan zijn dat je bang was om ongelijk te hebben en je fouten niet kon toegeven. Het kan zijn geweest wanneer u bang was voor toewijding, of zelfs wanneer u bang was om kwetsbaar te zijn. Het huwelijk alleen lost dit probleem niet op; jullie hebben allemaal gehoord van getrouwde mensen die vechten om geld,jaloezie of onzekerheid. De wortel van beide gevechten is angst. Als we ons realiseren dat er geen angst in de liefde is, kunnen we samen door eventuele problemen heen lopen. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Openbaring 19: 1, 5-9

Hierna hoorde ik wat leek op de luide stem van een grote menigte in de hemel, zeggende: "Halleluja! Redding en glorie en macht voor onze God, en van de troon klonk een stem die zei:" Prijs onze God, al zijn dienaren., en allen die hem vrezen, klein en groot. 'Toen hoorde ik wat de stem van een grote menigte leek, als het geluid van vele wateren en als het geluid van machtige donderslagen, uitroepend:' Halleluja! Want de Heer, onze God de Almachtige, regeert. Laten we ons verheugen en jubelen en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid heeft zich gereed gemaakt; haar is het verleend om bekleed te worden met fijn linnen, glanzend en zuiver "- want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En de engel zei tegen mij:" Schrijf dit op:Gezegend zijn zij die worden uitgenodigd voor het bruiloftsmaal van het Lam. "En hij zei tegen mij:" Dit zijn ware woorden van God. "

Waarom deze nieuwtestamentische schriftplaats een goede huwelijkslezing is: In het christendom is de kerk de bruid van Christus. In het huwelijk streven we ernaar de zuiverheid en voortreffelijkheid van die relatie te reproduceren. Deze lezing herinnert ons aan die motivaties en de geweldige vieringen die dergelijke bruiloften verdienen. Hallelujah!

Verwante artikelen
 1. Ideeën voor het graveren van trouwringen
 2. Huwelijkslezingen uit de Bijbel
 3. Blauwe bruidsboeketten
 4. Symboliek van huwelijkskaarsen
 5. Bruiloft zand ceremonie geloften
 6. Bloemideeën voor vintage bruiloften
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail